Select Page

Om oss

Validoss har sedan 2006 varit internationellt aktiv inom den medicinska sektorn med tre specialområden:

  • Validering av medicinsk utrustning för rengöring, desinfektion och sterilisering.
  • Medicinska engångsartiklar för endoskopi och centrala sterilavdelningar.
  • Innovation, tillsammans med partners, leverantörer och användare.

Validoss är också en virtuell tillverkare för kunder som använder vårt nätverk i Europa, Nordamerika och Asien.
Validoss-gruppen har kontor i Nederländerna, Tyskland och Sverige.
Validoss GmbH grundades 2012 för att tillgodose den tyska marknaden, och i dag säljs våra produkter av distributörer i mer än 15 länder. Vi utför valideringsverksamheter på bland annat belgiska, tyska, nederländska och skandinaviska sjukhus, kliniker och läkarmottagningar.

År 2017 övertog Validoss verksamheten hos Interval AB i Sverige och startade Validoss Scandinavia AB. Validoss-gruppen är aktiv i flera europeiska länder inom validering av all utrustning som används för rengöring och sterilisering av medicinteknisk utrustning. Vi fokuserar huvudsakligen på den centrala sterilavdelningen och endoskopiavdelningen men arbetar även med annan utrustning.

Tack vare vårt medlemskap i ISO-standardkommittén är vi alltid uppdaterade om den senaste utvecklingen och deltar aktivt i arbetsgrupper, vilket gör det möjligt för oss att ge sakkunniga råd.